top of page

HİZMET SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

 

1.TARAFLAR

 

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

1.1. ‘ALICI’ ; (sözleşmede bundan sonra "ALICI" olarak anılacaktır)

 

AD - SOYAD / ÜNVANI:
ADRES:

TELEFON:

E-POSTA:

TC NO / VERGİ NO:

VERGİ DAİRESİ:

1.2. ‘SATICI’ ; (sözleşmede bundan sonra "SATICI" olarak anılacaktır)

 

ÜNVANI: Estefit Med. Sağ. Güz. ve Yaş. Mer. İnş. Tur. Teks. Eğt. Hiz. San ve Tic. Ltd. Şti.
ADRES: Bağlarbaşı Mah. Karlıtepe Sok. No: 1 78600, Safranbolu, Karabük

TELEFON: +90 370 712 0370

E-POSTA: iletisim@estefit.com.tr

KEP: estefit@hs04.kep.tr

VERGİ DAİRESİ: Safranbolu

VERGİ NO: 3800933771

MERSİS: 0380093377100001

İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu hizmeti onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

 

 

2.TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

BAKAN : Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,

BAKANLIK : Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,

KANUN : 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

YÖNETMELİK : Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)

HİZMET : Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,

SATICI : Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,

ALICI : Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

SİTE : SATICI’ya ait internet sitesini,

SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

TARAFLAR : SATICI ve ALICI’yı,

SÖZLEŞME : SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

MAL : Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.

3.KONU

 

İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetlerin satışı ve ifası ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

 

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

 

 

4. SATICI BİLGİLERİ

ADRES: Bağlarbaşı Mah. Karlıtepe Sok. No: 1 78600, Safranbolu, Karabük

TELEFON: +90 370 712 0370

E-POSTA: iletisim@estefit.com.tr

KEP: estefit@hs04.kep.tr

VERGİ DAİRESİ: Safranbolu

VERGİ NO: 3800933771

MERSİS: 0380093377100001

5. ALICI BİLGİLERİ

 

HİZMET VERİLECEK KİŞİ:
HİZMETİN VERİLECEĞİ ADRES:
Bağlarbaşı Mah. Karlıtepe Sok. No:1 (Estefit Güzellik ve Yaşam Merkezi) 78600, Safranbolu, Karabük
HİZMET VERİLECEK KİŞİNİN TELEFON:
HİZMET VERİLECEK KİŞİNİN E-POSTA ADRESİ:

6. ÖDEME YAPAN KİŞİ BİLGİLERİ

 

AD - SOYAD / ÜNVANI:
ADRES:

TELEFON:

E-POSTA:

TC NO / VERGİ NO:

VERGİ DAİRESİ:

7. SÖZLEŞME KONUSU HİZMET/HİZMETLER BİLGİLERİ

7.1. Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, seans sayısı ) SATICI’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.

7.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

7.3. Sözleşme konusu hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.

 

HİZMET AÇIKLAMASI:

SEANS SAYISI:

BİRİM FİYATI:

ARA TOPLAM:                                  (KDV Dahil)

TOPLAM:

ÖDEME ŞEKLİ VE PLANI:

HİZMETİN VERİLECEĞİ ADRESBağlarbaşı Mah. Karlıtepe Sok. No:1 (Estefit Güzellik ve Yaşam Merkezi) 78600, Safranbolu, Karabük

HİZMET VERİLECEK KİŞİ:

FATURA ADRESİ:

SİPARİŞ TARİHİ:

RANDEVU TARİHİ:

HİZMET VERİLME ŞEKLİ: Belirtilen adreste

 

8. FATURA BİLGİLERİ

AD - SOYAD / ÜNVANI:
ADRES:

TELEFON:

E-POSTA:

TC NO / VERGİ NO:

VERGİ DAİRESİ:

FATURA TESLİM: Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir. E-fatura mükellefi kişilerin faturası e-fatura adreslerine gönderilecektir.

 

 

9. GENEL HÜKÜMLER

9.1. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile hizmet randvusuna ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, hizmet satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI'ya verilmesi siparişi verilen hizmetlere ait temel özellikleri, hizmetlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve hizmetin verileceği adres bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.2. Sözleşme konusu her bir hizmet, Bağlarbaşı Mahallesi Karlıtepe Sokak No:1 78600, Safranbolu, Karabük adresindeki Estefit Güzellik ve Yaşam Merkezi'nde pazar günü ve resmi tatiller harici herhangi bir günde 10.00 ile 19.00 saatleri arasında verilecektir. Hizmetin başka bir yerde, tarihte ve saat aralığında sunulması söz konusu değildir. 

9.3. Sözleşme konusu her bir hizmet için, satın alındıktan sonraki 14 gün içerisinde site üzerinden randevu oluşturulması gerekmektedir. 14 gün içerisinde randevu oluşturulmayan hizmetin ücreti 250 TL (KDV dahildir) randevu oluşturma ücreti düşülerek ödeme yapılan kredi ya da banka kartına iade edilir. Alınan hizmetin bedeli 250 TL altında bir tutarsa iade gerçekleştirilmez. ALICI 14 gün içerisinde yararlanılmayan hizmeti erteleyemez ve yeniden satın alarak randevu oluşturması gerekir.

9.4. ALICI, sözleşme konusu hizmet ile ilgili AYDINLATILMIŞ ONAM'da belirtilen hizmetin nasıl uygulanacağına dair bilgileri, hizmete kimlerin uygun olup olmadığı hakkındaki bilgileri, hizmet öncesi dikkat edilmesi gereken hususları, hizmet sonrası dikkat edilmesi gereken hususları ve hizmete dair olası riskleri ve yan etkileri kabul eder. Hizmetin sunumunda ya da sonrası AYDINLATILMIŞ ONAM'da belirtlen olası riskler ve yan etkiler gerçekleştiği takdirde, ALICI'nın uğrayacağı maddi ve manevi zararlardan SATICI sorumlu değildir. ALICI, olası riskler ve yan etkiler sebebiyle cayma hakkı ya da iade talebinde bulunamaz.

9.5. Sözleşme konusu hizmet için, kişinin uygun olduğu ve gerekli hazırlığı yaptığı kabul edilmektedir. ALICI satın aldığı hizmet ile ilgili uygunluğunu ve gerekli hazırlıkları hizmet ile ilgili sitede bulunan AYDINLATILMIŞ ONAM'dan öğrenebilir. Bağlarbaşı Mahallesi Karlıtepe Sokak No:1 78600, Safranbolu, Karabük adresindeki Estefit Güzellik ve Yaşam Merkezi'ne bizzat gelerek ya da 0370 712 0370 ve 0537 423 4373 numaralı telefon numaralarını arayarak öğrenebilir. SATICI'nın, alınan hizmet ile ilgili ALICI'nın talebi olmadan bilgi verme yükümlülüğü bulunmamaktadır. ALICI, randevuya geldiğinde hizmet için uygun değilse ve gerekli hazırlığı yapmamışsa hizmetten yararlanamaz ve 250 TL (KDV dahildir) randevu oluşturma ücreti kesilerek ödeme yapılan kredi ya da banka kartına iade edilir. Alınan hizmetin bedeli 250 TL altında bir tutarsa iade gerçekleştirilmez. ALICI 14 gün içerisinde yararlanılmayan hizmeti erteleyemez ve yeniden satın alarak randevu oluşturması gerekir.

9.6. ALICI, hizmet randevusunu en geç 24 saat öncesine kadar iptal edilebilir. Zamanında yapılan randevu iptalinde ücret iadesi ödeme yapılan banka ya da kredi kartına eksiksiz olarak yapılır. Randevu saatine 24 saatten az vakit kaldığında iptal gerçekleştirilmez ve ücret iadesi yapılmaz. Randevuya gelinmemesi durumunda da ücret iadesi yapılmaz. 

9.7. ALICI, 14 gün içerisinde hizmeti almak için bir randevu bulamazsa, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

9.8. SATICI, Sözleşme konusu hizmeti eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun, hizmeti uygulama yetkisi olan çalışanlarla, her türlü ayıptan ari olarak, yasal mevzuat gereklerine göre standartlara uygun bir şekilde, doğruluk ve dürüstlük esasları dahilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.9. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir hizmet sunmayı teklif edebilir

9.10. SATICI, sipariş konusu hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

9.11. ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.12. ALICI, Sözleşme konusu hizmetin ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa ifasından sonra ALICI'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu hizmet bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI'ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu hizmeti 3 gün içerisinde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.13. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu hizmeti 14 gün içinde ifa edemez ise, durumu ALICI'ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu hizmetin varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkını haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.14. SATICI'nın, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

9.15. ALICI, sözleşme konusu hizmetin ifasından hemen öncesine kadar hizmeti verecek personeli, hizmetin verileceği yeri, hizmetin verilmesi sırasında kullanılacak alet, cihaz ve ürünleri yerinde gördükten ve hizmet ilgili sözleşmeler, aydınlatılmış onamlar okunup, anlaşılıp, sorular sorulduktan sonra imzalanmasının ardından hizmetin ifasına başlanacaktır. Hizmetin ifasına başlandıktan sonra, ALICI'nın hizmetten vazgeçmesi ya da hizmete dair Aydınlatılmış Onam formunda belirtilen risklerin ve yan etkilerin gerçekleşmesi durumunda da hizmet verilmiş kabul edilir. Cayma hakkı kullanılacaksa hizmetin ifasına başlanmamış olması gerekmektedir. Cayma durumunda fatura da iade edilmelidir.

9.16. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya hizmetin ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

9.17. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

9.18. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.

9.19. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

9.20. SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

9.21. İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

10. CAYMA HAKKI

10.1. ALICI; hizmet sunumuna ilişkin bu sözleşmeye göre 14 gün içerisinde hizmetin ifası için randevu oluşturmalıdır, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. 14 gün içerisinde randevu oluşturulmayan hizmet için 250 TL (KDV dahil) üzeri siparişlerde 250 TL (KDV dahil) randevu oluşturma ücreti kesilerek iade yapılır. 250 TL (KDV dahil) altındaki hizmetler için iade yapılmaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

10.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI' ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 

a) 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen hizmetin faturası, (İade edilmek istenen hizmetin faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

b) İade formu,

c) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

d) ALICI’dan kaynaklanan bir nedenle hizmetin kısmen ya da tamamen sunulamaması durumunda, daha düşük tutarlı bir hizmet sunulması ya da hizmet sunulamaması durumunda ALICI kusuru ve kendisine ait sebepler oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

e) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

f) Hizmete dair AYDINLATILMIŞ ONAM'da belirtilen Olası Riskler ve Yan Etkiler gerçekleştiği takdirde cayma hakkı kullanılamaz. ALICI, AYDINLATILMIŞ ONAM'da belirlen Olası Riskler ve Yan Etkiler'i kabul ederek hizmeti almıştır.

11. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK DURUMLAR

Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması Yönetmelik gereği mümkün değildir.

Randevu oluşturulduktan sonra Randevu Oluşturma Ücreti'nin iadesi mümkün değildir.


12. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder

13. YETKİLİ MAHKEME

 

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır: 

28/05/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:

a) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. Maddesi gereği değeri 2.000,00 (ikibin) TL’nin altında olan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine,

b) Değeri 3.000,00(üçbin)TL’ nin altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine,

c) Büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise değeri 2.000,00 (ikibin) TL ile 3.000,00(üçbin)TL’ arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılmaktadır.
 

İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

 

 

14. YÜRÜRLÜK

 

ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

 

SATICI:

 

ALICI:

 

TARİH:

bottom of page